7. května roku 1774 Ignác Schiffner vyrazil na pole poblíž sochy svatého Prokopa u Dubé za svým otcem, který právě na tom místě pracoval a přisekával opěrné tyče na své chmelnici. Syn se k němu přiblížil, aniž by si ho otec všiml, a zasadil mu tyčí několik smrtelných ran do hlavy. Rosina byla v době otcovraždy s Ignácem těhotná. Podle jedné dnes už nezvěstné místní kroniky prý Rosina měla mít současně poměr s Ignácovým otcem. Více zde